Condicións de uso e Política de privacidade

1. Información legal

FITOSTINGER, SL

Propietario do sitio web: fitostinger.com
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España

Oficinas:
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España

info@fitostinger.com

CIF: B67052324

Inscrito no Rexistro Mercantil de Barcelona, ​​tomo 46039, folio 148, sección 8, páxina 507540, rexistro 2. Data de rexistro: 14/07/2017.

2. Condicións xerais de uso do portal fitostinger.com e información para o usuario

2.1 Preámbulo

FITOSTINGER, SL (en diante "FITOSTINGER") fai que o sitio web fitostinger.com estea dispoñible gratuitamente para os usuarios de Internet.

O acceso e / ou o uso do sitio web fitostinger.com é completamente voluntario e atribúe ao usuario a condición de USUARIO. Todos os USUARIOS aceptan, desde o momento en que acceden, sen ningunha reserva, ao contido destas "Condicións xerais de uso", a "Política de protección de datos", "Dereitos de propiedade intelectual e industrial". como é o caso, as "Condicións Particulares" que poden complementalas, substituílas ou modificalas de calquera xeito en relación cos servizos e contidos do PORTAL. Por conseguinte, o USUARIO debe lerse atentamente antes de acceder e usar calquera servizo do sitio web baixo a súa única responsabilidade.

O USUARIO poderá acceder, imprimir, descargar e gardar as Condicións Xerais de Uso en calquera momento. Estas condicións estarán permanentemente accesibles no sitio web a través da ligazón Condicións legais.

FITOSTINGER resérvase a posibilidade de modificar, sen previo aviso, o contido das Condicións legais para que lle recomenda ao usuario ler as devanditas condicións cada vez que acceda e use o portal fitostinger.com. Así mesmo, FITOSTINGER resérvase a posibilidade de modificar, sen previo aviso, o deseño, presentación e / ou configuración deste sitio web, así como algúns ou todos os servizos e engadir novos servizos.

A publicación de contido no portal, naquelas áreas que FITOSTINGER poida considerar apropiado, normalmente será gratuíta, pero FITOSTINGER poderá reservarse o dereito a pasar aos métodos de pago dependendo do uso do usuario do portal despois dun aviso previo ao afectado. En todo caso, FITOSTINGER resérvase o dereito, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, a denegar o acceso a este sitio a aqueles usuarios que incumpran algunha destas condicións legais ou as condicións particulares que se lles aplican.

Obxecto 2.2

Estas condicións xerais de uso regulan o acceso e uso do portal fitostinger.com.

O obxectivo deste PORTAL é proporcionar información sobre o sector RPAS (drons) aos seus usuarios, así como a posibilidade de contratar servizos ao respecto, como formación ou consultoría.

Neste sentido, FITOSTINGER pon o sitio web www.fitostinger.com dispoñible para os usuarios de Internet interesados.

FITOSTINGER só proporcionará aos demais usuarios os datos e / ou información facilitada polo USUARIO cando estes datos e / ou información non violen as disposicións legais nin as presentes Condicións Xerais de uso.

FITOSTINGER pode eliminar contido ilegal do sitio web sen previo aviso.

O USUARIO recoñece que non é tecnicamente posible obter o 100% de dispoñibilidade do sitio web de fitostinger.com. Non obstante, FITOSTINGER esforzarase por manter o sitio web dispoñible o máis constantemente posible. Especialmente por motivos de mantemento, seguridade ou capacidade, así como debido a eventos que FITOSTINGER non pode influír (por exemplo, anomalías nas redes públicas de comunicación, cortes de enerxía, etc.), anomalías breves ou a suspensión temporal do Servizos web.

2.3 Obrigas dos usuarios do portal

O USUARIO comprométese a facer un uso dilixente dela e dos servizos accesibles desde este sitio web, cumprindo a plena Lei, os bos costumes e as presentes Condicións Xerais de Uso e, se é o caso, condicións particulares, así como mantendo o debido respecto polos demais usuarios.

En xeral, a prestación de servizos non require subscrición previa ou rexistro de usuarios. Non obstante, FITOSTINGER ofrécelle toda unha serie de servizos publicitarios maior presenza e eficacia e pode condicionar o uso dalgúns dos servizos á realización previa dos correspondentes rexistros de usuario, seleccionando o identificador e o contrasinal que o usuario acepta manter e empregar coa debida dilixencia.

O uso do contrasinal é persoal e intransferible e non se permite a transferencia, incluso de xeito temporal, a terceiros. Neste sentido, o Usuario deberá adoptar as medidas necesarias para a custodia do contrasinal seleccionado por el, evitando o uso dela por terceiros. En consecuencia, o Usuario é o único responsable do uso que se fai o seu contrasinal, con compensación completa por FITOSTINGER. No caso de que o Usuario coñeza ou sospeite do uso do seu contrasinal por terceiros, deberá informar a FITOSTINGER o antes posible.

O dito rexistro realizarase da forma expresamente indicada no propio servizo. Toda a información facilitada polo Usuario a través dos servizos debe ser veraz e exacta. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos os datos que comunique como resultado de cubrir os formularios necesarios para a subscrición dos Servizos.

Así mesmo, será responsabilidade do Usuario manter actualizada permanentemente toda a información facilitada a FITOSTINGER para que responda, en todo momento, á situación real do Usuario. En todo caso, o Usuario será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas realizadas e dos danos causados ​​a FITOSTINGER ou a terceiros pola información subministrada.

O Usuario acepta respectar as leis e os dereitos de terceiros aplicables ao usar os contidos e servizos do sitio web. Tamén está prohibida a reprodución, distribución, transmisión, adaptación ou modificación, por calquera medio e en calquera forma, dos contidos do sitio web (textos, deseños, gráficos, información, bases de datos, ficheiros de son e / ou imaxe, logotipos, logotipos). , etc.) e outros elementos deste sitio web, agás coa previa autorización dos seus lexítimos propietarios ou cando a lei o permita.

En particular, teráselle prohibido ao usuario: usar contidos insultantes ou calumniados, independentemente de que este contido afecte a outros usuarios ou outras persoas ou empresas, empregue contido pornográfico ou infrinxa as leis de protección de menores ou publicidade, ofrenda ou distribución. produtos ou produtos pornográficos que violan as leis de protección de menores, molestan a outros usuarios (especialmente a través do spam), usen contido protexido legalmente (por exemplo, por lexislación relacionada coa propiedade intelectual, marcas comerciais, patentes, modelos de utilidade). ou a modelos estéticos) sen ter dereito a facelo, ou a anunciar, ofrecer ou distribuír bens ou servizos protexidos legalmente, así como realizar ou promover accións contrarias á libre competencia, incluídas as dirixidas á adquisición progresiva de clientes (como os sistemas de cadea, bóla de neve ou pirámide).

Está prohibido o usuario as seguintes accións:

 • Usar mecanismos, software ou guións en relación ao uso do sitio web.
 • Bloquear, sobrescribir, modificar ou copiar, a non ser que sexa necesario para o correcto uso dos servizos dos sitios web. Por exemplo, non é necesaria a copia de tecnoloxías dos motores de busca de tipo "Robot / Crawler" para o uso correcto dos servizos do sitio web e, polo tanto, está expresamente prohibida.
 • Difundir e reproducir publicamente contido desde a páxina web de FITOSTINGER ou doutros usuarios, sen autorización previa.
 • Calquera acción que poida danar a funcionalidade da infraestrutura FITOSTINGER, especialmente para sobrecargala.
 • Empregar calquera dos materiais e información contidos neste sitio web con fins ilegais e prohibidos expresamente nestas Condicións Xerais de Uso, así como as condicións particulares que, no seu caso, estean habilitadas contrarias aos dereitos e intereses de FITOSTINGER, os seus membros e / ou terceiros e deben responderlles en caso de contravir ou incumprir as devanditas obrigas e / ou que, de calquera xeito (incluída a introdución ou difusión de "virus informáticos"), danos, inútiles, sobrecargas. , deterioran ou dificultan o uso normal dos materiais e información contidos no sitio web, os sistemas de información ou os documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático (hacking) de FITOSTINGER, dos seus membros ou de calquera usuario. .

O usuario ten coñecemento e acepta voluntariamente que o uso do servizo se realiza, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O Usuario será responsable dos danos de calquera natureza que FITOSTINGER poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas ás que está suxeito en virtude destas "Condicións de uso" ou da lei en relación co uso do servizo.

2.4 Política de publicación de fotos

A fotografía da folla de perfil, cando se abren opcións para o rexistro, dun usuario utilízase para identificalas con respecto ao resto dos membros de FITOSTINGER. Por este motivo, é recomendable incluír fotografías persoais, é dicir, que conteñan fotografías dun mesmo; Non obstante, tamén se aceptarán fotos que identifiquen os gustos dos usuarios e que lles axuden a expresarse (por exemplo, mascotas, grupos de amigos, paisaxes, obxectos ou creacións artísticas).

FITOSTINGER non admite a inclusión de ningún tipo de imaxes polos seus membros, polo que só se publicarán as que foron aceptadas despois dun proceso de validación, a criterio do equipo de FITOSTINGER.

Unha fotografía pode ser rexeitada por varias razóns:

 • Por ser inadecuado cos obxectivos de FITOSTINGER. Non se aceptarán fotografías ou imaxes de contido ofensivo, violento, ideolóxico, xenófobo, erótico, obsceno e / ou sexual.
 • Por razóns de seguridade e privacidade de datos. Non se aceptarán fotografías ou imaxes que conteñan información como: nomes, números de teléfono, enderezos de correo electrónico ou URL da páxina web.
 • Por presentar problemas de visualización ou ser de mala calidade visual.
 • Para non cargar correctamente na páxina.

FITOSTINGER non pode confirmar a propiedade sobre os dereitos de autor das imaxes incluídas nos perfís. En caso de mostrar a unha terceira persoa, deberá contar coa súa autorización expresa, baixo a exclusiva responsabilidade do usuario implicado.

FITOSTINGER resérvase o dereito a cortar - nunca manipular - as imaxes para adaptalas á política de publicación de fotografías aquí descrita. Así mesmo, FITOSTINGER resérvase o dereito a eliminar, aínda sen previo aviso, aquelas imaxes que, ao seu xuízo, considere inapropiadas segundo os obxectivos e natureza do sitio.

Todas as fotografías de FITOSTINGER están suxeitas a posterior revisión e eliminación.

Se o usuario atopa unha foto no sitio web que non cumpre esta política, pode avisar ao equipo de FITOSTINGER no seguinte enderezo de correo electrónico: info@fitostinger.com.

2.5 Política na aprobación de perfís

A Política de aprobación de perfís está deseñada para regular o contido dos perfís co fin de garantir un ambiente de calidade xeral con contido, idioma e intencións adecuadas para a seguridade de todos os usuarios.

Perfís que conteñen:

 • Linguaxe ou referencias sexuais explícitas
 • Contido difamatorio, abusivo, agresivo ou violento
 • Lingua ofensiva ou obscena (incluída a profanidade)
 • Terminoloxía blasfemia ou racialmente ofensiva

FITOSTINGER, ao seu exclusivo criterio, resérvase o dereito a rexeitar os usuarios no caso de que a información publicada non garanta, a xuízo de FITOSTINGER, un nivel de confianza, seguridade e crédito suficiente para a súa inclusión na comunidade de usuarios de FITOSTINGER.

Neste sentido, FITOSTINGER resérvase o dereito de poder eliminar sen previo aviso aos usuarios rexistrados que non respondan aos principios de calidade e veracidade de FITOSTINGER.

FITOSTINGER non pode controlar todos os contidos publicados, polo que non pode asumir a responsabilidade sobre o contido. En calquera caso, os controis realízanse periódicamente para garantir os principios de calidade de FITOSTINGER así como as normas aquí indicadas.

Se o usuario nota algún contido inadecuado no sitio web, póñase en contacto connosco a través do noso servizo de asistencia ao usuario: info@fitostinger.com

Empregar calquera dos materiais e información contidos neste sitio web con fins ilegais e prohibidos expresamente nestas Condicións Xerais de Uso, así como as condicións particulares que, no seu caso, estean habilitadas contrarias aos dereitos e intereses de FITOSTINGER, os seus membros e / ou terceiros e deben responderlles en caso de contravir ou incumprir as devanditas obrigas e / ou que, de calquera xeito (incluída a introdución ou difusión de "virus informáticos"), danos, inútiles, sobrecargas. , deterioran ou dificultan o uso normal dos materiais e información contidos no sitio web, os sistemas de información ou os documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático (hacking) de FITOSTINGER, dos seus membros ou de calquera usuario. .

2.6 Responsabilidade e difusión de contidos, datos e / ou información do usuario

O usuario autoriza expresamente a FITOSTINGER a difundir o seu perfil e o contido que contribuíu a FITOSTINGER. O usuario cede a FITOSTINGER de xeito permanente e irrevogable todos os dereitos e dereitos do contido que crea e publica en FITOSTINGER. Do mesmo xeito, continuaremos cos contidos que envíe a FITOSTINGER por outros medios, dixitais ou non, como correo electrónico, sistemas electrónicos de transferencia de ficheiros, correo ordinario, etc.)

O usuario autoriza expresamente a FITOSTINGER a modificar algún contido para respectar o deseño gráfico do sitio web ou os demais soportes de comunicación empregados na plataforma FITOSTINGER. Estes dereitos ou licenza de uso concédense a todos e durante o prazo legal da protección dos dereitos do usuario.

FITOSTINGER non ten ningunha obriga de controlar e non controla o uso que os usuarios fan do servizo e, polo tanto, non garante que os usuarios os usen de acordo co establecido nas condicións, nin que fagan un uso dilixente e / ou prudente de o mesmo.

Así mesmo, FITOSTINGER tampouco ten ningunha obriga de verificar e non verifica a identidade dos usuarios, nin a veracidade, validez, integridade e / ou autenticidade dos datos que os usuarios proporcionan sobre eles mesmos.

Non obstante o anterior, FITOSTINGER resérvase o dereito a limitar, total ou parcialmente, o acceso a servizos a determinados usuarios, así como cancelar, suspender, bloquear ou eliminar determinados tipos de contido utilizando instrumentos tecnolóxicos adecuados para este propósito. , se soubese eficaz que a actividade ou a información almacenada é ilegal ou que dana a propiedade ou dereitos dun terceiro. Neste sentido, FITOSTINGER poderá establecer os filtros necesarios para evitar que a través do servizo poidan enviarse contidos ilegais ou nocivos na rede.

Os usuarios autorizan expresamente a FITOSTINGER a publicar as mensaxes e conversas dos usuarios en calquera parte do sitio web e en localizacións externas relacionadas co sitio web e o asunto sobre o que se visualiza a mensaxe ou conversación.

2.7 Exclusión de garantías e responsabilidade

Agás naqueles casos expresamente descritos nas Condicións Xerais de Uso e no resto do marco regulador do sitio web, FITOSTINGER non se fai responsable dos danos de calquera tipo que poidan deberse á falta de precisión, exhaustividade, actualidade e erros ou omisións que poida sufrir a información e servizos contidos neste sitio web ou outro contido ao que se poida acceder a través do mesmo, nin asumir ningún deber ou compromiso de verificar ou vixiar o seu contido e información.

Así mesmo, FITOSTINGER non garante a dispoñibilidade, a continuidade ou a infalibilidade do funcionamento do sitio web e, en consecuencia, exclúe, na medida máxima permitida pola lexislación vixente, calquera responsabilidade por danos de calquera natureza que poidan ser por falta. de dispoñibilidade ou continuidade do funcionamento do sitio web e dos servizos habilitados nel, así como erros de acceso ás diversas páxinas web ou das que, se é o caso, se prestan tales servizos.

FITOSTINGER non asume ningunha responsabilidade polo contido, datos e / ou información subministrada polos usuarios do sitio web, nin polo contido de sitios web externos aos que hai ligazóns. Especialmente FITOSTINGER non garante que estes contidos sexan certos, cumpran un determinado propósito ou poidan cumprir ese propósito.

Así mesmo, FITOSTINGER non será responsable das opinións expresadas polos usuarios a través do portal, foros, comunidades e outras ferramentas de participación ou opinión.

2.8 Ligazóns, "ligazóns" a páxinas de terceiros

FITOSTINGER inclúe dentro do seu contido enlaces a sitios pertencentes e / ou xestionados por terceiros co fin de facilitar o acceso á información dispoñible a través de Internet.

FITOSTINGER non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre o contido deste sitio e contido situado fóra del ou de calquera outra mención de contido externo a este sitio. Estas ligazóns ou mencións teñen un propósito exclusivamente informativo e, en ningún caso, implican o apoio, a aprobación, a comercialización ou calquera relación entre FITOSTINGER e o propietario da páxina web coa que se establece; excepto nos casos cos que FITOSTINGER ten unha relación comercial e / ou asociativa.

2.9 Lei aplicable e xurisdición

Estas condicións rexerán pola Lei española que será de aplicación en relación coa súa validez, interpretación, execución e cumprimento.

Calquera controversia derivada da interpretación e / ou execución desta será sometida aos Xulgados e Tribunais da cidade de Barcelona.

En canto aos conflitos que poidan xurdir cos consumidores e usuarios finais, o parágrafo anterior non se aplicará, segundo o recoñecido na lexislación vixente en materia de Consumidores e Usuarios.

3. Condicións xerais de uso da comunidade FITOSTINGER

3.1 Obxectivos e finalidade da comunidade FITOSTINGER

FITOSTINGER poderá ofrecer aos usuarios a posibilidade de formular as súas dúbidas e dúbidas sobre a compra / aluguer ou venda de servizos a través do sitio web e obter respostas rápidas, sinxelas e directas para coñecer a situación actual do sector.

A función da Comunidade FITOSTINGER é servir de espazo para o debate, o diálogo e a aprendizaxe para todos os que participan nela. Polo tanto as opinións son gratuítas.

Para garantir que os temas da Comunidade sexan de interese e teñan calidade, FITOSTINGER non permitirá que este espazo poida utilizarse con intereses publicitarios, descalificar a terceiros ou para calquera outro propósito que non responda á filosofía do noso portal.

3.2 Como participar

Se desexa participar na comunidade FITOSTINGER para facer ou responder calquera dúbida sobre a compra / aluguer ou venda de servizos, só ten que ingresar a súa conta ao ingresar o seu correo electrónico e contrasinal ou, se non está rexistrado, crear unha conta ao cubrir os campos. obrigatorio marcado cun asterisco (*).

3.3 Responsabilidade

FITOSTINGER declina toda responsabilidade por opinións e / ou información expresada polos usuarios.

3.4 Obrigas na comunidade

Por razóns técnicas, FITOSTINGER non pode verificar con certeza se o usuario rexistrado no sitio web é realmente a persoa coa que afirman. Por iso, FITOSTINGER non garante de ningún xeito a identidade real dos usuarios. Así, cada usuario debe convencerse da identidade dos demais usuarios.

Por tanto, o usuario está obrigado a absterse de usar o servizo con fins ilegais, contrariamente ao disposto nestas condicións legais, prexudicial para os dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera xeito poida danar, inhabilitar, sobrecargar ou deteriorar o servizo ou evitar o uso ou goce normal do servizo por parte doutros usuarios. En particular, e a modo de ilustración e non exhaustiva, está prohibida a transmisión, difusión ou posta a disposición de terceiros a través do servizo, de información, mensaxes, gráficos, arquivos de son e / ou imaxe, fotografías, gravacións, software e. en xeral, calquera tipo de material, datos ou contido que:

 1. De calquera xeito acosan, seguen, ameazan ou maltratan a outros membros do foro ou a calquera terceiro fóra del.
 2. Incorpora contido obsceno ou impugnable ou que poida prexudicar a sensibilidade de terceiros que poidan acceder a eles.
 3. Difundir contido que poida violar ou vulnerar os dereitos legais doutras persoas, como material difamatorio ou cuxo contido infrinxa calquera dereito de propiedade intelectual e industrial.
 4. Anime a outros a que violen estas condicións.
 5. Publícanse coa intención de suplantar a membros do equipo FITOSTINGER ou outro usuario mediante o uso de identificación similar ou a través de calquera outro método ou dispositivo.
 6. Úsanse con fins comerciais, publicitarios ou ilegais; así como para a transmisión de correo lixo, spam, cadeas ou distribución masiva de mensaxes non solicitadas.
 7. Infrinxir a normativa sobre o segredo das comunicacións.

Pola súa banda, FITOSTINGER resérvase o dereito de retirar e / ou suspender a calquera usuario dos servizos por incumprimento do disposto nas condicións, así como de eliminar, retirar e / ou suspender calquera mensaxe que incorpore información das características enumeradas. nas letras A a G, e incluso cando non conste nela, sen necesidade de aviso previo ou posterior notificación.

4. Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Copyright © 2020 - FITOSTINGER, SL - Todos os dereitos reservados

Todos os dereitos de explotación están reservados.

Este sitio web réxese pola lexislación española e está protexido pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

Os textos, deseños, imaxes, bases de datos, logotipos, estrutura, marcas e outros elementos deste sitio están protexidos por leis e tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial.

Ao cubrir o formulario e facer clic para enviar os datos, o usuario declara ter lido e aceptado expresamente as Condicións Xurídicas de FITOSTINGER e dálle o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais de acordo cos fins e servizos informados proporcionados por FITOSTINGER.

FITOSTINGER non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningún tipo sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial nin sobre ningunha outra propiedade ou dereito relacionado co Portal, os seus servizos ou os seus contidos.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes ao contido subministrado polos usuarios é responsabilidade exclusiva dos mesmos.

Para preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que algún USUARIO ou un terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos debido á introdución de determinados contidos no sitio web, deberán notificar a devandita circunstancia, por escrito, a FITOSTINGER, SL, C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España, indicando:

 • Datos de identificación persoal do interesado propietario dos dereitos supostamente infrinxidos. Se a reclamación é presentada por un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación que mantén coa que actúa.
 • Indicación dos contidos protexidos por dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web.
 • Acreditación da existencia, propiedade e validez dos referidos dereitos de propiedade intelectual.
 • Declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade dos datos e información facilitados na notificación a que se refire este punto.

5.Data Política de protección

FITOSTINGER, pon á súa disposición a información adicional relativa ao tratamento dos seus datos persoais, segundo o establecido pola normativa respecto diso: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 (RGPD). Neste sentido e alineado coa política de privacidade de FITOSTINGER baseada no modelo de información por capas ou niveis, a continuación, mostramos a información adicional (segundo nivel) onde se presenta a información relativa ao tratamento de datos que debes coñecer.

5.1 Datos do responsable:

FITOSTINGER, SL,

Propietario do sitio web: fitostinger.com
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España

Oficinas:
C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España

info@fitostinger.com
CIF: B67052324

5.2 Para que finalidade procesa FITOSTINGER os seus datos persoais?

En FITOSTINGER tratamos a información proporcionada por persoas interesadas nos nosos servizos de acordo cos seguintes fins:

Tratamento: clientes

Finalidade do tratamento

 • Xestión da relación co cliente

Descrición de categorías de clientes e categorías de datos persoais:

 • Clientes:
  • Persoas coas que se mantén unha relación comercial como clientes
 • Categorías de datos persoais:
  • Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación, envío de publicidade postal ou por correo electrónico, servizo posvenda e fidelización
  • Identificación: nome e apelidos, NIF, enderezo postal, números de teléfono, correo electrónico
  • Características persoais: estado civil, data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade
  • Datos académicos
  • Datos bancarios: para pagos de débito directo

As categorías de destinatarios aos que foron ou serán comunicados os datos persoais:

 • Administración tributaria
 • Seguridade Social
 • Bancos e entidades financeiras
 • Forzas e corpos de seguridade do Estado
 • Xestión
 • Outras administracións públicas en procesos de solicitude de autorización en nome do cliente (coa súa autorización).

Se é posible, os prazos fixados para a eliminación das distintas categorías de datos:

 • As previstas pola lexislación tributaria relativa á prescrición de responsabilidades

Tratamento: clientes potenciais

Finalidade do tratamento

 • Xestión da relación cos potenciais clientes

Descrición das categorías de clientes potenciais e das categorías de datos persoais:

 • Clientes potenciais:
  • Persoas coas que busca manter unha relación comercial como clientes
 • Categorías de datos persoais:
  • As necesarias para a promoción comercial da empresa
  • Identificación: nome e apelidos e dirección postal, números de teléfono, correo electrónico
  • Características persoais: estado civil, data e lugar de nacemento, idade, sexo, nacionalidade
  • Datos académicos

As categorías de destinatarios aos que foron ou serán comunicados os datos persoais:

 • Non se contempla

Se é posible, os prazos fixados para a eliminación das distintas categorías de datos:

 • Un ano dende o primeiro contacto

Tratamento: Provedores

Finalidade do tratamento

 • Xestión de relacións con provedores

Descrición das categorías de provedores e das categorías de datos persoais:

 • Provedores:
  • Persoas coas que se mantén unha relación comercial como provedores de produtos e / ou servizos
 • Categorías de datos persoais:
  • As necesarias para o mantemento da relación laboral
  • Identificación: nome, NIF, enderezo postal, números de teléfono, correo electrónico
  • Datos bancarios: para pagos de débito directo

Se é posible, os prazos fixados para a eliminación das distintas categorías de datos:

 • As previstas pola lexislación tributaria relativa á prescrición de responsabilidades

5.3 Canto tempo mantemos os seus datos persoais?

Os datos subministrados conservaranse sempre que se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais, tendo en conta que FITOSTINGER debe poder demostrar as distintas accións co cliente e usuario (rexistro de usuario, pago, consultas e cancelacións) .

No caso concreto dos datos facilitados polos usuarios que completen un formulario, os datos subministrados conservaranse durante 30 días ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais, tendo en conta que FITOSTINGER debe poder demostrar as distintas accións realizadas a través de a web (contactos feitos polos usuarios aos anunciantes).

En concreto no que se refire ao envío do boletín, os datos persoais conservaranse sempre que se manteña a subscrición ao boletín e a solicitude do interesado non o solicite.

Así mesmo, FITOSTINGER realiza periodicamente unha análise dos períodos de conservación dos datos, eliminando os datos de oficio considerando que a información quedou obsoleta ou desactualizada.

5.4 Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos baséase no consentimento concedido ao completar calquera dos formularios que FITOSTINGER ten dos seus servizos a través da web.

Sen ningún caso a retirada do consentimento para recibir o Nerwletter condiciona o mantemento do consentimento da relación de servizos e viceversa.

5.5 A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

 • Respecto aos anunciantes:
  Non está prevista a transferencia de datos a terceiros, salvo os establecidos pola normativa como obrigatorios.
 • Respecto aos usuarios interesados ​​nos servizos FITOSTINGER:
  Non está prevista a transferencia de datos a terceiros, salvo os establecidos pola normativa como obrigatorios.

5.6 Cales son os teus dereitos cando nos proporcionas os teus datos?

Calquera persoa ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, a súa rectificación ou supresión ou a limitación do tratamento ou a opoñerse ao tratamento, así como o dereito á portabilidade de datos. Así como o dereito de retirar o consentimento para calquera dos seus fins.

Para isto podes enviar unha carta a FITOSTINGER (C / de les Camèlies, 15, local 2-3, 08290, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), España) ou por correo electrónico escribindo a info@fitostinger.com indicando o exercicio que desexa exercitar. A identidade do solicitante deberá acreditarse xunto cunha fotocopia do DNI.

Así mesmo, informámosche de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (Axencia Española de Protección de Datos), se considera que se produciu algún tipo de violación en relación co tratamento dos seus datos persoais.

No caso de que se solicite a limitación do tratamento dos seus datos, só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións e en caso de oposición, os datos deixarán de ser tratados, salvo por razóns lexítimas convincentes, ou o exercicio ou defensa de posibles. reivindicacións.

5.7 Valoramos a túa colaboración

En FITOSTINGER intentamos controlar, dentro das nosas posibilidades, o uso correcto dos datos persoais dos que somos responsables por terceiros aos que tivemos que proporcionarlles. Por este motivo, solicitamos que, no caso de que teña coñecemento ou sospeita de que algún dos nosos provedores, indicados anteriormente, estea mal empregando a súa información persoal, comuníquenos sen demora co fin de tomar as medidas oportunas que poidan levar a cabo capa.

Así mesmo, para garantir que os datos que temos son correctos e actualizados, pedimos que, se hai algún cambio nos seus datos, ou se, por algún motivo, detecta que temos algunha información incorrecta sobre vostede, avísanos canto antes. brevidade para proceder á corrección oportuna.

6. Política de cookies

6.1 Que son as cookies?

Unha cookie é un ficheiro que é baixo para o seu ordenador para acceder determinadas páxinas web. As cookies permiten que un sitio web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou ordenador, dependendo da información que conteñen ea forma como se usa o seu ordenador, pode ser usado para recoñecer o usuario.

6.2 Que tipos de cookies usamos?

Este sitio web usa «Cookies» e outros mecanismos similares (en diante, Cookies). As cookies son ficheiros enviados a un navegador a través dun servidor web para gravar as actividades do usuario nun determinado sitio web ou en todos os sitios web, aplicacións e / ou servizos de FITOSTINGER (en diante, os Servizos). O primeiro propósito das cookies é proporcionar ao usuario un acceso máis rápido aos servizos seleccionados. Ademais, as cookies personalizan servizos e publicidade, facilitando e ofrecendo a cada Usuario información que lles interese ou que poida interesarlles, en función do seu uso dos Servizos.

Este sitio web utiliza cookies para personalizar e facer a navegación do usuario o máis sinxela posible. As cookies só están asociadas a un usuario anónimo e ao seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir os datos persoais do Usuario. O Usuario poderá configurar o seu navegador para notificar e rexeitar a instalación de Cookies enviadas por FITOSTINGER, sen que isto prexudique a capacidade do Usuario para acceder aos Contidos. Non obstante, observamos que, en todo caso, a calidade de funcionamento do sitio web pode diminuír.

Os usuarios rexistrados que se rexistren ou se rexistraron poden beneficiarse de servizos máis personalizados e orientados ao seu perfil, grazas á combinación dos datos almacenados nas cookies cos datos persoais utilizados no momento do rexistro. Estes Usuarios autorizan expresamente o uso desta información para o propósito indicado, sen prexuízo do seu dereito a rexeitar ou desactivar o uso de cookies.

Así mesmo, FITOSTINGER poderá coñecer os Servizos solicitados polos Usuarios, de xeito que poidan proporcionar ou ofrecer información adecuada aos gustos e preferencias de cada Usuario.

6.3 Tipoloxía, propósito e funcionamento das cookies en fitostinger.com

6.5 Como desactivar as cookies nos navegadores principais?

Xeralmente é posible deixar de aceptar as cookies do navegador ou deixar de aceptar as cookies dun determinado servizo.

Todos os navegadores modernos permiten cambiar a configuración de cookies. Esta configuración normalmente atópase nas "Opcións" ou "Preferencias" do menú do seu navegador. Tamén pode configurar o seu navegador ou xestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuítos para evitar que se descarguen erros web ao abrir un correo electrónico.

Ofrecémoslle orientación sobre os pasos para acceder ao menú de configuración das cookies e, se é o caso, a navegación privada en cada un dos navegadores principais:

 • Internet Explorer: Ferramentas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración. Para obter máis información, pode consultar o Soporte de Microsoft ou Axuda do navegador
 • Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración personalizada. Para obter máis información, pode consultar o Soporte de Mozilla ou Axuda do navegador
 • cromo: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración de contido. Para obter máis información, pode consultar o Soporte de Google ou Axuda do navegador
 • safari: Preferencias -> Seguridade. Para obter máis información, pode consultar o Soporte Apple ou Axuda do navegador

6.6 Que pasa se as cookies están desactivadas?

Algunhas funcións dos Servizos quedarán desactivadas, por exemplo, quedando identificadas e recibindo información dirixida á súa localización.

6.7 ACTUALIZACIÓNS E CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE / COOKIES

FITOSTINGER pode modificar esta Política de cookies segundo os requisitos lexislativos, regulamentarios ou para adaptar a devandita política ás instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos, polo que se recomenda aos usuarios que a visiten periódicamente.

Cando se producen cambios significativos nesta Política de Cookies, os usuarios notificaranse a través da web ou por correo electrónico a Usuarios Rexistrados.